Thông tin đá quý

Nguồn gốc của đá Thạch Anh Tóc

Mat-da-thach-anh-toc-ms638ct-1

Trong số những biến thể thông thường của silic đioxit, các chuyên gia về khoáng vật tách thành một nhóm riêng những tinh thể thạch

Nguồn gốc của đá Hồng ngọc

148-ruby3

Hồng ngọc, hay ngọc đỏ, là một loại đá quý thuộc về loại khoáng chất corundum. Chỉ có những corundum màu đỏ mới được gọi