alexandrite

Giới thiệu nguồn gốc của đá Alexandrite

imagesca3d351d1

Khi định giá alexandrite thì phải chú ý sự thay đổi màu: đá càng đổi màu kỳ diệu và hoàn toàn giữa đỏ và lục,