chrysoberyl

Giới thiệu nguồn gốc của đá Chrysoberyl

ChrysoberylDamatmeoa_cats_eye_chrysoberyl_and_diamond_ring_d5370758h

“Mắt” của viên đá chrysoberyl mắt mèo sẽ nháy được khi bạn chiếu 2 nguồn sáng lên nó và rồi xoay viên đá. Khi xoay

Giới thiệu về đá quý Mắt Mèo (Chrysoberyl)

chrysoberyl.catseye.repolish5-3-212x231

Lịch sử và truyền thuyết: Người Hy Lạp cổ gọi chrysoberyl mắt mèo là cymophane, nghĩa là “ánh sáng di chuyển”. Trong nhiều nền văn