giá trị đá chrysoberyl

Giới thiệu về đá quý Mắt Mèo (Chrysoberyl)

chrysoberyl.catseye.repolish5-3-212x231

Lịch sử và truyền thuyết: Người Hy Lạp cổ gọi chrysoberyl mắt mèo là cymophane, nghĩa là “ánh sáng di chuyển”. Trong nhiều nền văn