lam ngọc sao

Giới thiệu nguồn gốc của đá Saphia Sao

Theo các tín đồ công giáo thời Trung cổ thì 3 dãy trong sao ở saphia tượng trưng cho đức tin, hy vọng và nhân

Giới thiệu về Lam Ngọc Sao (Saphia Sao)

star sapphire web 4

Màu saphia sao đẹp nhất là xanh tươi từ trong mờ đến trong suốt, màu và độ trong này hiếm khi hiện diện chung với