làm sạch đá alexandrite

Giới thiệu nguồn gốc của đá Alexandrite

imagesca3d351d1

Khi định giá alexandrite thì phải chú ý sự thay đổi màu: đá càng đổi màu kỳ diệu và hoàn toàn giữa đỏ và lục,

Giới thiệu về Alexandrite và sự biến đổi độc đáo

001-202-00258

Lần đầu tiên phát hiện alexandrite là tại Nga năm 1830. Vì các vua chúa Nga thích màu lục và đỏ nên nó được đặt