lexandrite

Giới thiệu về Alexandrite và sự biến đổi độc đáo

001-202-00258

Lần đầu tiên phát hiện alexandrite là tại Nga năm 1830. Vì các vua chúa Nga thích màu lục và đỏ nên nó được đặt