linh vật phong thủy

Cặp Tỳ hưu đá quý Tiêu Ngọc Quảng Đông nhỏ phong thủy suôn sẻ như ý R005

ty-huu-tieu-ngoc-nho-r005-1

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Tiêu Ngọc gân xanh huyết (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 11cm x

Cặp Tỳ hưu đá quý thanh ngọc Vân Nam cõng gậy như ý phong thủy công việc thăng tiến M012

ty-huu-thanh-ngoc-cong-nhu-y-m012-21

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu Thanh Ngọc cõng gậy như ý (Vân Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm

Tượng rồng trắng đá quý Thanh Ngọc tự nhiên phong thủy tăng cường quyền lực N049-1

rong-thanh-ngoc-n049-2

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng rồng Thanh Ngọc (Trung Quốc). + Kích thước (dài x rộng x cao): 18cm x 3.5cm x 22cm + Khối

Tượng Tam Mã đá quý Thanh Ngọc phong thủy trung quốc hoạnh phát tài lộc N047-1

tam-ma-thanh-ngoc-02

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tam Mã Thanh Ngọc (Trung Quốc). + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 5.5cm x 16cm

Tượng Tỳ hưu đá quý Thanh Ngọc cõng gậy như ý phong thủy bổ trợ công việc DT237

ty-huu-thanh-ngoc-cong-gay-nhu-y-dt237-02

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu cõng gậy như ý ngọc xanh (Thanh Ngọc), Trung Quốc. + Kích thước (dài x rộng x

Đao Rồng xanh đá quý Lam Ngọc Vân Nam phong thủy hóa giải tiểu nhân M099

dao-lam-ngoc-M099-02

+ Chất liệu và hoàn thiện : Đao rồng đá Lam Ngọc (Vân Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao) : 39cm x

Cặp Kỳ lân xanh dáng đứng đá quý Lam Ngọc phong thủy trừ tà trấn trạch M054

+ Chất liệu và hoàn thiện: kỳ lân đứng đá Lam Ngọc (Miền Nam – Trung Quốc). + Kích thước (dài x rộng x cao):

Ngựa xanh đá quý Lam Ngọc trấn nguyên bảo phong thủy công việc thuận lợi M115

ngua-lam-ngoc-M115-1

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngựa đá lam ngọc (Vân Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 22cm x 7cm x 23cm

Cặp Tỳ hưu đá quý Bạch Ngọc lớn cõng con phong thủy tài lộc may mắn DT198

ty-huu-bach-ngoc-cong-con-dt198

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bạch Ngọc cõng con (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): + Khối lượng:

Cóc vàng đá ngọc quý Hoàng Long Tân Cương phong thủy trung gia đạo bình an M045

coc-hoang-long-lon-m045-2

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá ngọc Hoàng Long (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x

Ngựa vàng đá ngọc quý Hoàng Long Tân Cương phong thủy mang lại may mắn M089

ngua-hoang-long-M089-02

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng ngựa đá ngọc Hoàng Long (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 25cm x

Đao Rồng vàng đá ngọc quý Hoàng Long Tân Cương phong thủy tịch tà hóa sát M100

dao-hoang-long-M100-01

+ Chất liệu và hoàn thiện : Đao rồng đá ngọc Hoàng Long (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao) :