tính phổ biến của đá peridot

Giới thiệu nguồn gốc của đá Peridot

da-peridot-4

Ngày xưa, người ta đã khai thác petridot trên đảo Zeberget thuộc Ai Cập cổ đại. Hòn đảo này tràn ngập các loài rắn độc

Giới thiệu về Peridot màu sắc lục phớt

PERIDOT THO

Ngày xưa, người ta đã khai thác petridot trên đảo Zeberget thuộc Ai Cập cổ đại. Hòn đảo này tràn ngập các loài rắn độc