truyền thuyết Đá mắt mèo

Giới thiệu nguồn gốc của đá Chrysoberyl

ChrysoberylDamatmeoa_cats_eye_chrysoberyl_and_diamond_ring_d5370758h

“Mắt” của viên đá chrysoberyl mắt mèo sẽ nháy được khi bạn chiếu 2 nguồn sáng lên nó và rồi xoay viên đá. Khi xoay